Schrijf je in voor een e-zine

Vul je gegevens in en vink een of meer e-zines aan die je gratis wilt ontvangen.

Abonnees kunnen hier ook hun gegevens wijzigen.

Meer info over de diverse e-zines vind je via de e-zines overzichtspagina.

 

 

 

Disclaimer: je persoonsgegevens worden verzameld door het Provinciale Informatiecentrum en zullen enkel door het Informatiecentrum aangewend worden om je informatie te kunnen toesturen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht kennis te nemen van jouw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt je een brief, met kopie van je identiteitskaart, naar het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciaal Informatiecentrum, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge.